GreenStat

Statistiek en GIS diensten voor ecologisch onderzoek | Peter van Horssen

Afgestudeerd als fysisch geograaf (landschapsecologie en GIS) aan de Universiteit van Utrecht. Expertise in ruimtelijke statistiek en populatie modellering, data visualisatie en modellering van ecologische data. De afgelopen 15 jaar gewerkt in multidisciplinaire teams aan ecologische en milieukundige onderzoeken.

Ik heb bij een ecologisch ingenieursbureau gewerkt (Bureau Waardenburg)  en bij de vakgroep Milieukunde (Environmental Sciences) aan de Universiteit van Utrecht. Ik ben (mede) auteur van ongeveer 50 rapporten en ongeveer 20  wetenschappelijke artikelen (engels / nederlands) 

van september 2014 tot augustus 2015 ben ik docent GEO-ICT geweest bij de  HAS Den Bosch.


   Werk ervaring:

Bij bureau Waardenburg coördineerde ik de planning en organisatie van het GIS en statistische modelleer werk. Dit werk bestond uit de vervaardiging van kaarten en/of illustraties voor rapporten tot complexe statistische analyses voor MER studies. Deze werkzaamheden werden altijd uitgevoerd projectteams en voornamelijk voor de afdeling vogelecologie. Ik ben als technische adviseur betrokken geweest bij MER studies en Natura 2000 studies, bijvoorbeeld bij de aanwijzing van mariene IBA's in Nederland en Portugal.

belangrijke projecten: 

  • Deelname als adviseur aan een internationaal project om de Marine IBA's in Portugal  (SPEA).
  • Deelname in projectteam Purperreiger Project Vogelbescherming Nederland (Purperreiger Vogelbescherming). Beheer van zenderdata, veldassistentie, ontwerpen creatie van web content en ontwerp en creatie van illustraties voor wetenschappelijke artikelen. 
  • Deelname aan verschillende projecten voor Zwarte Sterns in Nederland  (population modelling, verzamelen van veld data voor populatie ecologie,vervaardiging van verspreidingskaarten)
  • Adviseur bij SOVON om methode te ontwikkelen voor ruimtelijke modellering van broedvogeldichtheden voor de Broedvogel Atlas (2002). 

   Cursussen:  
Ik heb verscheidene statistiek cursussen gevolgd:
  • Data Exploration, Regression, GLM & GAM with introduction to R, Highland Statistics.
  • Zero Inflated Models, GLMM & MCMC, Highland Statistics.
  • Introduction to linear mixed effects models and GLMM with R, Highland Statistics.
  • Modelling the distribution of species and communities accounting for detection using R and BUGS/JAGS  (Gurutzeta Guillera Arroita, José Lahoz-Monfort (University of Melbourne) & Marc Kéry (Swiss Ornithological Institute)


   Publicaties :

(ResearchGate profiel hier)